Alle våre kunder må registrere seg som brukere. Denne nettbutikken er passord beskyttet.

Vi oppdaterer nettstedet mange ganger daglig, inntil da vil kun våre brutto veiledende priser vises på nettbutikken.

Se også våre e-mail kampanjer / Månedens tilbud. Disse kampanjeprisene er naturligvis gjeldende. 

 

Krav til retningsbestemte lyskilder Fra September 2013

1. september 2013 innfører EU energikrav også til
retningsbestemte lyskilder, inkludert LED - lamper.
EU setter minimumskrav til disse og første trinn
av reglene gjelder fra 1. september i år.

1. september 2013 innfører EU energikrav også til
retningsbestemte lyskilder, inkludert LED - lamper.
EU setter minimumskrav til disse og første trinn
av reglene gjelder fra 1. september i år.

http://www.nve.no/Global/Fakta%201-13%20Retningsbestemt%20lys.pdf/

Nye Elkotek Handel AS
Telefon: +47 66811610
Nettstedkart